Poniżej zamieszczamy zasady regulaminowe XXI Szczecińskiego Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej.

 1. Uczestnicy biorą udział w konkursie wokalnym.
 2. Repertuar powinien obejmować: kolędy, pastorałki i piosenki o tematyce bożonarodzeniowej wykonane w języku polskim
 3. Uczestnik wykonuje tylko jeden utwór, nie zmieniają tytuł podanego w karcie zgłoszeniowej ( czas wykonania do 4 minut ).
 4. W konkursie mogą brać udział soliści śpiewający a capella lub z akompaniamentem dowolnego instrumentu lub zespołu instrumentalnego, dozwolony jest również półplayback.
 5. W konkursie mogą brać udział zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne do ośmiu osób włącznie.
 6. Półplayback będzie odtwarzany wyłącznie z płyt CD nagranych w formacie audio lub .wav oraz pendrive – ów. Nie będą dopuszczone inne formaty oraz nośniki.
 7. Organizatorzy etapu szkolnego są zobowiązani doręczyć organizatorowi danego rejonu do 25 listopada 2019r.:
  a) wypełnioną kartę zgłoszenia z podpisem osoby przygotowującej, z numerem  telefonu kontaktowego i podpisem prawnych opiekunów  o zgodzie na przetwarzanie danych. Zgłosić można maksymalnie 3 solistów i 3 zespoły  w każdej kategorii wiekowej z placówki.
  b) opisaną płytę  z półplaybackiem ( jeżeli została wybrana taka forma występu ). Płytę odbieramy bezpośrednio po występie.
 8. Przeglądy rejonowe kwalifikują 3 solistów i 3 zespoły w każdej kategorii do finału  festiwalu. Wyniki etapu rejonowego Organizatorzy rejonów przekazują do SP nr 35 w dniu przeglądu
 9. Organizatorzy finału festiwalu zapewniają aparaturę nagłaśniającą , wysokiej klasy pianino cyfrowe.
 10. O kolejności występów decydują organizatorzy.
 11. Szkoły spoza Szczecina zgłaszają się bezpośrednio do organizatora finału SP nr 35 ( z pominięciem etapu rejonowego) do dnia 6 grudnia 2019r.
 12. Szkoły ponadgimnazjalne ( licea, technika i szkoły zawodowe ) zgłaszają się  bezpośrednio do organizatora finału festiwalu do dnia 6 grudnia 2019r. ( z pominięciem etapu rejonowego).
 13. W przypadku wykonawców z pkt.11, 12 liczy się kolejność zgłoszeń.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odrzucenia zgłoszeń, które przekroczą ilościowe możliwości organizacyjne.
 14. Przesłuchania finałowe odbywać się będą w IV kategoriach wiekowych:
  I. Przedszkola i ,,zerówki” – 16 grudnia 2019r. od godz.10:00.
  II. Szkoły Podstawowe ( kl. I – III ) – 16 grudnia 2019r. od godz. 13:00.
  III. Szkoły Podstawowe ( kl. IV – VI ) – 17 grudnia 2019r. od godz. 10:00.
  IV. Klasy VII, VIII  – 18 grudnia 2019r.  od godz. 10:00.
  V. Szkoły ponadpodstawowe  – 18 grudnia 2019r. od godz.13:00
 15. Występy będzie oceniać jury (kryteria: tematyka, interpretacja, intonacja, ogólne wrażenie sceniczne).
 16. Nagrodzone będą pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii. Wręczenie nagród odbędzie się podczas gali festiwalu w Operze na Zamku
 17. Nagroda publiczności jest wybierana i przyznawana w czasie gali festiwalu
 18. W czasie gali festiwalu  utwory prezentują zdobywcy  pierwszych miejsc  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo doboru wykonawców i utworów z kolejnych miejsc.
 19. Jury ma prawo nie przyznawać nagrody lub przyznać dwie równoległe.
 20. Uczestnicy będą wspólnie śpiewali piosenkę finałową.
 21. Najciekawsze wykonania zostaną utrwalone na płycie CD
  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo doboru utworów na płycie.

Zgodnie z art.23 ust.1pkt1 ustawy z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,poz.883 z późn. zm.) dane osobowe zawarte w karcie zgłoszenia wykorzystywane będą jedynie do celów festiwalowych. Zgłoszenie dziecka na konkurs, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikacje zdjęć na stronie internetowej szkoły i w lokalnym programie TV

Karta zgłoszeń do XX edycji Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej.


Wykaz i terminy rejonów Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej

Szkoła Podstawowa nr 23 im. M. Zaruskiego
ul. Miernicza 10, 70-823 Szczecin, tel. 91 4600288
e-mail: sp23@miasto.szczecin.pl
termin :4.12.2019
godziny:
9.30 klasy 1-3
12.00 klasy 4-6
13.30 klasy 7-8
Miejsce: KLUB DELTA ul. Racławicka 10
Szkoła Podstawowa nr 55
ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin, tel. 91-482-00-78
e-mail: sp55@miasto.szczecin.pl
termin: 5.12.2019
Szkoła Podstawowa nr 51 im. prof. St. Helsztyńskiego
ul. Jodłowa 21, 71-114 Szczecin, tel. 91 4523324
e-mail: sp51@miasto.szczecin.pl
termin: 29.11.2019
godziny:
9.00 klasy 0-3
10.00 klasy 4-6
12.00 klasy 7-8
Przedszkole Publiczne nr 23
ul. Ofiar Oświęcimia 12, 71-504 Szczecin tel. 91 4223- 796
e-mail: pp23@miasto.szczecin.pl
termin:5.12.2019, godzina: 10.00
Przedszkole Publiczne nr 52
ul. Milczańska 44, 70-107 Szczecin, tel. 91 4822 736
e-mail: pp52@miasto.szczecin.pl
termin: 3.12.2019, godzina:16.00
Przedszkole Publiczne nr 62
ul. Jasna 74, 70-784 Szczecin,tel. 91 4629 – 150
e-mail: pp62@miasto.szcecin.pl
termin: 4.12.2019
Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji
al. Piastów 7, 70-327 Szczecin, tel: 91 422 52 61 fax: 91 422 52 62
e-mail sekretariat@palac.szczecin.pl
termin: 6.12.2019