Szanowni Państwo, rodzice dzieci z oddziałów  przedszkolnych w naszej szkole.

Zgodnie z informacją otrzymaną  w dniu 25 marca 2021r. o zawieszeniu zajęć w przedszkolach od dnia 27 marca do 9 kwietnia 2021r. informuję, że przedszkole zapewni opiekę dla dzieci rodziców pracujących w służbach medycznych i mundurowych realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19.

Jeżeli uprawnieni rodzice mają potrzebę korzystania z przedszkola, proszę o dostarczenie wniosków zamieszczonych na stronie szkoły, najpóźniej do dnia 26 marca 2021r. do godziny 11.00 do skrzynki znajdującej się przy wejściu do przedszkola.

                                                                                          Dyrekcja Przedszkola