Szanowni Państwo,

w przyszłym tygodniu odbędą się zebrania z rodzicami, ze względu na stan epidemii, spotkania będą miały formę on line (wyjątek stanowią klasy I, IV, VIII). Do uczestnictwa w spotkaniu nie jest wymagana instalacja żadnego oprogramowania.

Aby dołączyć do spotkania wystarczy w zalogować się na stronie office com podając, login i hasło otrzymane od wychowawcy, następnie wybrać aplikację Teams i dołączyć do zebrania o ustalonej godzinie. Do pełnego uczestnictwa w zebraniu wystarczy mikrofon i głośniki podłączone do komputera (wykorzystywanie kamery przez rodziców nie jest wymagane) lub telefon z dostępem do internetu.

Przyjęta formuła spotkań ma na celu ochronę zdrowia Państwa i pracowników szkoły i uzyskała aprobatę Organu Prowadzącego szkołę.
Login otrzymany od wychowawcy jest indywidualny dla każdego ucznia i pozwala on na darmowe i legalne korzystanie z pakietu office 365 (m.in. word, excel, power point, teams) do celów edukacyjnych przez Państwa dzieci do czasu ukończenia szkoły lub zmiany oferty przez dostawcę.

W szczególnych przypadkach (brak możliwości uczestnictwa w spotkaniu, brak łącza internetowego) istnieje możliwość umówienia indywidualnego spotkania z wychowawcą w terminie dogodnym dla Państwa i wychowawcy.