Szanowni Państwo,

Witamy w naszej szkole. W roku szkolnym 2023/2024 stołówka szkolna rozpoczyna działalność od 5 września 2023 r. Proces zakupu, wydawania i rozliczania posiłków przebiega z wykorzystaniem systemu elektronicznego – aplikacja „Jem w szkole”. Do wydania posiłku upoważnia brelok z jednostkowym numerem, którym identyfikuje się
osobę uprawnioną przy odbiorze posiłku. Brelok rodzice otrzymują jednorazowo u wychowawcy klasy, wypełniając przy jego odbiorze kartę zgłoszenia korzystania ze stołówki, w której podaje się dane osobowe oraz własny e-mail w celu uzyskania dostępu do aplikacji „Jem w szkole”.

Na stronie szkoły w zakładce

O SZKOLE  → STOŁÓWKA SZKOLNA → INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI KLAS I

należy zapoznać się z instrukcjami i zasadami korzystania ze stołówki szkolnej.

System wspomaga zakup, odwoływanie i rozliczanie obiadów dla uczniów. System jemwszkole.pl pozwala na samodzielne dokonywanie przez Państwa zakupu posiłków, odwoływanie obiadów z powodu nieobecności dziecka w szkole, sprawdzanie czy dziecko było na obiedzie oraz dokonywanie płatności uwzględniających nadpłaty z poprzednich okresów i sprawi, że będą mieli Państwo pełną kontrolę nad rozliczaniem swoich płatności.

Przygotowanie posiłków w żywieniu zbiorowym wymaga planowania zakupu produktów z wyprzedzeniem, w związku z tym prosimy o terminowe wpłaty za obiady. I tak np.

za miesiąc październik wpłatę należy uiścić do 25 września
za miesiąc listopad wpłatę należy uiścić do 27 października
za miesiąc grudzień wpłatę należy uiścić do 27 listopada
wyjątkowo we wrześniu opłatę wnosimy w dniu otrzymania breloczka ( po godzinie 15:00 )

Operator za dokonywanie przelewów natychmiastowych (jedynych obsługiwanych w aplikacji) pobierze od Państwa 2% wartości przelewu.

Poniżej załączam instrukcję do logowania do systemu

Smacznego!
Iwona Sobczyńska
Dyrektor Szkoły

Obsługa systemu JemWSzkole.pl – Instrukcja dla rodziców

Pierwsze logowanie

 1. Na podany przez Państwa (podczas rekrutacji lub później wychowawcy klasy) adres e-mail otrzymali lub otrzymają Państwo wiadomość od JemWszkole.pl z danymi do pierwszego logowania w systemie tzn. login oraz tymczasowe hasło.  Loginem do Państwa konta nie jest adres email tylko fraza, którą otrzymają Państwo w wiadomości startowej (np. rodzic11589).
 2. Wiadomość startowa, może trafić do sekcji SPAM w skrzynce email. Gdy ją Państwo odnajdą należy upewnić się, że zaznaczona została opcja; to nie jest SPAM (by nie mieć problemów z późniejszą komunikacją.)
 3. Proszę zachować na poczcie email wiadomość startową od Jem W Szkole, aby zawsze móc ją odnaleźć.
 4. Z aplikacji można korzystać za pomocą przeglądarki internetowej na smartphonie, tablecie lub komputerze z dostępem do internetu pod adresem app.jemwszkole.pl. Korzystając ze smartphon’ów zdecydowanie wygodniej obsługuje się aplikację trzymając telefon w pozycji poziomej.
 5. Podczas pierwszego logowania do systemu proszę podać hasło tymczasowe, a następnie nadać nowe hasło do swojego konta w systemie.
 6. Proszę zapoznać się z krótkimi video-instrukcjami w dziale “INSTRUKCJE”, by z łatwością korzystać z aplikacji Jemwszkole.pl.
 7. Już mogą Państwo dokonywać zakupu posiłków dla swoich dzieci!

Dodawanie numeru chipa (brelok lub karta) do konta dziecka

 1. Dziecko otrzyma 1 września w szkole breloczek z chipem i wygrawerowanym na nim 10-cio cyfrowym numerem identyfikacyjnym.
 2. Po zalogowaniu się na swoje Konto w aplikacji proszę przejść do zakładki “TWOJE DANE”; tam wpisać numer identyfikacyjny chipa do wybranego dziecka – wpisując 10-cio cyfrowy numer w polu “KARTA” przy wybranym dziecku i kliknąć przycisk “ZAPISZ”.
 3. Odtąd Państwa dziecko może odbierać posiłki za pomocą breloczka.

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej przy wykorzystaniu aplikacji jemwszkole.pl

 1. Proces zakupu, wydawania i rozliczania posiłków przebiega z wykorzystaniem systemu elektronicznego – aplikacja „Jem w szkole”.
 2. Do wydania posiłku upoważnia brelok z jednostkowym numerem, którym identyfikuje się osobę uprawnioną przy odbiorze posiłku. Pierwszy brelok dziecko otrzymuje za darmo. Smycze do breloków zakupiła Rada Rodziców
 3. Rodzic otrzymuje login i hasło do ww. aplikacji.
 4. Brelok użytkowany jest przez cały okres korzystania z posiłków w stołówce szkolnej. Obowiązkiem jego posiadacza jest odpowiednie zabezpieczenie go przed utratą i zniszczeniem.
 5. Utratę lub zniszczenie breloka uczeń zgłasza bezzwłocznie w sekretariacie uczniowskim a następnie rodzic za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres i.bartczak@sp35.szczecin.pl, aby zapobiec wydaniu posiłku osobie nieuprawnionej. Koszt zakupu nowego breloka to kwota10 zł wpłacona na konto Rady Rodziców Nr rachunku bankowego: 86 1240 3813 1111 0011 0167 9414
 6. W przypadku utraty lub zniszczenia breloka, intendent po zidentyfikowaniu osoby uprawnionej, zezwala na wydanie jej posiłku wyłącznie w dniu zdarzenia. W celu dalszego korzystania z wykupionych posiłków należy zakupić nowy brelok.
 7. Zamówień i opłat za posiłki dokonuje się na pięć dni roboczych przed rozpoczęciem korzystania ze stołówki w kolejnym miesiącu np. aby rozpocząć żywienie w miesiącu październiku opłatę należy uiścić do 26 września 2023. Wyjątek stanowi styczeń 2024 – wpłaty przyjmowane są od 1 stycznia do 5 stycznia do godziny 8.00 rano.
 8. Poprzez aplikację „Jem w szkole” dokonuje się zamówienia posiłków, opłaca się ich koszt, zgłasza nieobecności w danym dniu na posiłku oraz składa rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej. Adres strony do zalogowania: https://app.jemwszkole.pl/.
 9. Odpisu za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym.
 10. Zgłoszenie nieobecności dziecka na posiłkach należy zgłosić przez aplikację „Jem w szkole” do godziny 8:00 w dniu nieobecności na posiłku. W takim przypadku przysługuje częściowy zwrot opłaty miesięcznej wyliczonej proporcjonalnie do liczby dni nieobecności.
 11. Zgłoszenie nieobecności dziecka po godzinie 8:00 w dniu nieobecności na posiłku nie jest liczone do odpisu za niewykorzystany posiłek.
 12. W przypadku planowanej w szkole wycieczki, wyjścia do kina, zawodów – wychowawca oddziału, trener lub inny nauczyciel mają obowiązek ustalić dzień wcześniej z Intendentem szkoły godzinę spożywania posiłku (obiadu).
 13. W przypadku całkowitej rezygnacji z posiłku z powodu wycieczki wychowawca zgłasza nieobecność całej klasy najpóźniej tydzień przed planowaną wycieczką.
 14. Nieuzasadniona i niezgłoszona nieobecność na posiłku nie stanowi podstawy do zwrotu kosztów za niewykorzystany posiłek.
 15. Szczegółowe zasady korzystania ze stołówki szkolnej reguluje odrębny dokument – „Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej”.
 16. W przypadku problemów technicznych z obsługą aplikacji „Jem w szkole” należy skontaktować się ze Szkołą pisząc na adres i.bartczak@sp35.szczecin.pl