W związku z nadchodzącym nowym rokiem kalendarzowym, zamieszczamy kilka informacji stołówki szkolnej

Uprzejmie informujemy że ze względu na zakończenie i rozliczenie roku 2022 zamawianie posiłków i opłata na 2023 r. będzie możliwa od 1 stycznia 2023.

Zgłoszenia rezygnacji korzystania z posiłków szkolnych można dokonywać najpóźniej do godziny 8:00 w dniu nieobecności dziecka na obiedzie. Rodzic samodzielnie nanosi nieobecność dziecka na posiłkach w aplikacji „ Jem w szkole”. Nieobecności niezgłoszone, lub zgłoszone po terminie nie będą przyjmowane przez system. Prawidłowe zgłoszenie nieobecności dziecka na obiedzie jest gwarancją zwrotu środków  ( 7 zł. za jeden dzień nieobecności ). Środki pozostaną do wykorzystania na zakup kolejnych obiadów.

W przypadku zagubienia chipa obiadowego należy przelać kwotę 10 zł. na konto Rady Rodziców, a potwierdzenie wpłaty za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłać na adres  intendenta i.bartczak@sp35.szczecin.pl.

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców 86 1240 3813 1111 0011 0167 9414

Wszelkie niejasności dotyczące możliwości skorzystania z posiłku należy zgłosić i wyjaśnić osobie nadzorującej czytnik i wydającej posiłki.
Pytania dotyczące odpłatności za obiady proszę kierować na adres: i.bartczak@sp35.szczecin.pl