Odpłatność za obiady przyjmowana jest tylko i wyłącznie drogą elektroniczną w formie przelewów na konto szkoły (okienko kasowe jest nieczynne).

Wpłaty należy dokonywać na następujące dane:
Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II
ul. Świętoborzyców 40
71-665 Szczecin
nr rachunku bankowego 87 1020 4795 0000 9902 0278 2779

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz okres za jaki dokonywana jest wpłata, np.: JAN KOWALSKI KLASA 2 A-OBIADY PAŹDZIERNIK 2020.

Bardzo proszę pamiętać o podaniu imienia, nazwiska i klasy do której uczęszcza dziecko, ponieważ brak danych uniemożliwia przypisanie wpłaty za obiady dla danego ucznia ( nie zawsze dziecko posiada takie same nazwisko jak rodzic, dodatkowo niektóre nazwiska w szkole powtarzają się i utrudniona jest wówczas weryfikacja wpłat).

Wpłaty należy dokonywać na dwa dni robocze przed rozpoczęciem żywienia, aby mieć pewność wpływu środków na rachunek bankowy. Jeżeli dokonają Państwo wpłaty za obiady 30 września wówczas wpłata będzie widoczna na koncie szkoły dopiero 2 października (czas związany z procesem przetwarzania operacji bankowych).

Bardzo proszę uiścić wpłatę za obiady za miesiąc październik najlepiej do 29 września 2020.

Po dokonaniu wpłaty na konto szkoły w wyznaczonym terminie, uczeń będzie uprawniony do korzystania ze stołówki szkolnej.

Dzieci z klas 1-3 nie otrzymują karnetu obiadowego za opłacone obiady. Nauczyciele-wychowawcy po uprzedniej weryfikacji doprowadzają do stołówki uczniów, którzy mogą spożyć obiad.

Uczniowie z klas 4-8 otrzymują karnety obiadowe, które okazują przed wejściem do stołówki.

Przypominamy, że nieobecność dziecka na obiedzie można zgłaszać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres: obiady@sp35.szczecin.pl

Zgłoszenia rezygnacji korzystania z posiłków szkolnych można dokonywać najpóźniej do godziny 8:00 w dniu nieobecności dziecka na obiedzie. Nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenie nieobecności dziecka na obiedzie jest podstawą do zmniejszenia odpłatności w kolejnym miesiącu o kwotę za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu.

Koszt pojedynczego obiadu dla ucznia SP 35 wynosi: 5,00zł

Opłata za obiady w październiku  2020 wynosi 110,00zł (22×5,00zł=110,00zł).

Pytania  dotyczące odpłatności  za obiady proszę kierować na adres: obiady@sp35.szczecin.pl