Informujemy, iż odpłatność za obiady przyjmowana jest tylko i wyłącznie drogą elektroniczną w formie przelewów na konto szkoły (okienko kasowe jest nieczynne).

Wpłaty należy dokonywać na następujące dane:
Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II
ul. Świętoborzyców 40
71-665 Szczecin
nr rachunku bankowego 87 1020 4795 0000 9902 0278 2779

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz okres za jaki dokonywana jest wpłata, np.: JAN KOWALSKI KLASA 2 A-OBIADY LISTOPAD 2020.
Bardzo proszę pamiętać o podaniu imienia, nazwiska i klasy do której uczęszcza dziecko, ponieważ brak danych uniemożliwia przypisanie wpłaty za obiady dla danego ucznia ( nie zawsze dziecko posiada takie same nazwisko jak rodzic, dodatkowo niektóre nazwiska w szkole powtarzają się i utrudniona jest wówczas weryfikacja wpłat).

Wpłaty należy dokonywać na dwa dni robocze przed rozpoczęciem żywienia, aby mieć pewność wpływu środków na rachunek bankowy. Jeżeli dokonają Państwo wpłaty za obiady 30 października wówczas wpłata będzie widoczna na koncie szkoły dopiero 2 listopada (czas związany z procesem przetwarzania operacji bankowych).
Bardzo proszę uiścić wpłatę za obiady za miesiąc listopad najlepiej do 30 października 2020.

Po dokonaniu wpłaty na konto szkoły w wyznaczonym terminie, uczeń będzie uprawniony do korzystania ze stołówki szkolnej.
Dzieci z klas 1-3 nie otrzymują karnetu obiadowego za opłacone obiady. Nauczyciele-wychowawcy po uprzedniej weryfikacji doprowadzają do stołówki uczniów, którzy mogą spożyć obiad.
Przypominamy, że nieobecność dziecka na obiedzie można zgłaszać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres: obiady@sp35.szczecin.pl
Zgłoszenia rezygnacji korzystania z posiłków szkolnych można dokonywać najpóźniej do godziny 8:00 w dniu nieobecności dziecka na obiedzie. Nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zgłoszenie nieobecności dziecka na obiedzie jest podstawą do zmniejszenia odpłatności w kolejnym miesiącu o kwotę za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu.
Koszt pojedynczego obiadu dla ucznia SP 35 wynosi: 5,00zł

JEŻELI UCZEŃ NIE BYŁ NA OBIEDZIE 14 PAŹDZIERNIKA 2020 (DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ), PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU MOŻLIWOŚĆ ODLICZENIA KWOTY 5,00 ZŁ (W TYM WYJĄTKOWYM PRZYPADKU NIE BYŁO OBOWIĄZKOWE ZGŁOSZENIE NIEOBECNOŚCI DZIECKA NA ADRES MAILOWY, PONIEWAŻ OTRZYMALIŚMY INFORMACJĘ OD DYREKCJI SZKOŁY O LICZBIE ŻYWIONYCH UCZNIÓW W TYM DNIU).

Opłata za obiady w listopadzie 2020 wynosi 100,00zł (20×5,00zł=100,00zł).
Pytania dotyczące odpłatności za obiady proszę kierować na adres: obiady@sp35.szczecin.pl