Opłata za obiady w czerwcu 2021 wynosi 80,00zł (16×5,00zł=80,00zł).

Kwota 80,00zł pokrywa obiady realizowane w terminie od 1 do 24 czerwca 2021 (bez 4 i 25 czerwca 2021). Nie pobieramy opłaty za dzień 4 i 25 czerwca 2021.

4 czerwca 2021- dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Uczniowie, którzy skorzystają w tym dniu ze świetlicy będą mieli możliwość spożycia obiadu
w stołówce szkolnej. Wówczas bardzo proszę o dopłatę kwoty 5,00zł za obiady w czerwcu.

Uczniom z klas I, II, III, którzy mieli opłacone wszystkie obiady w maju 2021 przysługuje możliwość odliczenia kwoty 15,00zł jeżeli dziecko nie korzystało podczas egzaminów klas ósmych (w dniach: 25,26,27 maja 2021) ze stołówki szkolnej.

Bardzo proszę uwzględnić i odliczyć opłatę za dni, w których uczniowie nie będą korzystać ze stołówki szkolnej z powodu planowanych wycieczek szkolnych.

  • Uczniom z klasy IE, którzy mieli opłacone wszystkie obiady w maju 2021 przysługuje możliwość odliczenia kwoty 20,00zł za niewykorzystane obiady w dniach: 5,6,7,10 maja 2021 z powodu objęcia klasy kwarantanną w terminie od 5 do 10 maja 2021.

Dodatkowe nieobecności ucznia na obiedzie, które zostały prawidłowo zgłoszone na adres: obiady@sp35.szczecin.pl również podlegają odliczeniu (obowiązkowo w tytule przelewu należy podać za jakie dni nieobecności ucznia na obiadach pomniejszana jest wpłata).
Informujemy, iż odpłatność za obiady przyjmowana jest tylko i wyłącznie drogą elektroniczną w formie przelewów na konto szkoły (okienko kasowe jest nieczynne).
Wpłaty należy dokonywać na następujące dane:
Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II
ul. Świętoborzyców 40
71-665 Szczecin
nr rachunku bankowego 87 1020 4795 0000 9902 0278 2779

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz okres za jaki dokonywana jest wpłata, np.: JAN KOWALSKI KLASA 2 A-OBIADY czerwiec 2021; bez dn.9,16 czerwca 2021-wycieczka, pomniejszono o nb.25,26,27 maja 2021.

Bardzo proszę o krótką informację skąd wynika dana kwota wpłaty za obiady. Ze stołówki szkolnej korzysta wielu uczniów. Brak właściwego opisu w tytule przelewu uniemożliwia weryfikację wpłat. Przypominamy, że uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są do przestrzegania wskazań reżimu sanitarnego: dystans, dezynfekcja, maseczka podczas przemieszczania się w stołówce szkolnej.