Informacje dotyczą tylko rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 35 korzystających ze stołówki szkolnej.

Wpłaty za wyżywienie przedszkolaków uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w SP35 należy regulować na inny numer rachunku bankowego niż uczniów SP35!!!

Prosimy nie wpłacać pieniędzy za wyżywienie przedszkolaków na podany poniżej numer rachunku bankowego. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za przedszkole otrzymują państwo drogą elektroniczną na początku danego miesiąca rozliczeniowego.

WPŁATY ZA OBIADY W LISTOPADZIE 2021.

Informujemy, iż odpłatność za obiady przyjmowana jest tylko i wyłącznie drogą elektroniczną w formie przelewów na konto szkoły (okienko kasowe jest nieczynne).

Wpłaty należy dokonywać na następujące dane:
Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II
ul. Świętoborzyców 40
71-665 Szczecin
nr rachunku bankowego 87 1020 4795 0000 9902 0278 2779

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz okres za jaki dokonywana jest wpłata, np.: JAN KOWALSKI KLASA 2 A-OBIADY LISTOPAD 2021.
Bardzo proszę pamiętać o podaniu imienia, nazwiska i klasy do której uczęszcza dziecko, ponieważ brak danych uniemożliwia przypisanie wpłaty za obiady dla danego ucznia ( nie zawsze dziecko posiada takie same nazwisko jak rodzic, dodatkowo niektóre nazwiska w szkole powtarzają się i utrudniona jest wówczas weryfikacja wpłat).

Opłata za obiady w listopadzie 2021 wynosi 95,00zł (19×5,00zł=95,00zł). Nie pobieramy opłaty za 1, 11, 12 listopada 2021r.

W PRZYPADKU WPŁATY INNEJ KWOTY NIŻ OBOWIĄZUJĄCA W DANYM MIESIĄCU- BARDZO PROSZĘ O WYJAŚNIENIE W TYTULE PRZELEWU SKĄD WYNIKA TAKA WPŁATA NP. Jan  Kowalski 1a, obiady – listopad 2021, odliczono nieobecności podczas kwarantanny klasy  w dniach: 19, 20, 21, 22, 25 października 2021.

JEŻELI UCZEŃ NIE BYŁ NA OBIEDZIE 14 PAŹDZIERNIKA 2021 (DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ)-A OBIAD W TYM DNIU BYŁ OPŁACONY, PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU MOŻLIWOŚĆ ODLICZENIA KWOTY 5,00 ZŁ (W TYM WYJĄTKOWYM PRZYPADKU NIE BYŁO OBOWIĄZKOWE ZGŁOSZENIE NIEOBECNOŚCI DZIECKA NA ADRES MAILOWY, PONIEWAŻ OTRZYMALIŚMY INFORMACJĘ OD DYREKCJI SZKOŁY O LICZBIE ŻYWIONYCH UCZNIÓW W TYM DNIU).

UCZNIOM Z KLAS, KTÓRE W PAŹDZIERNIKU 2021 ZOSTAŁY OBJĘTE KWARANTANNĄ PRZYSŁUGUJE MOŻLIWOŚĆ POMNIEJSZENIA OPŁATY ZA OBIADY W LISTOPADZIE O KWOTĘ  ZA NIEWYKORZYSTANE POSIŁKI.

11 listopada 2021 – Święto Niepodległości

12 listopada 2021 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Proszę o deklarowanie czy Państwa dziecko będzie w tym dniu korzystać ze świetlicy i stołówki szkolnej. Obecność na obiedzie w tym dniu wiąże się z dopłatą 5,00zł do płatności za posiłki w listopadzie 2021.

Wpłaty należy dokonywać na dwa dni robocze przed rozpoczęciem żywienia, aby mieć pewność wpływu środków na rachunek bankowy.

Bardzo proszę uiścić wpłatę za obiady za miesiąc listopad do 28 października 2021.

Po dokonaniu wpłaty na konto szkoły w wyznaczonym terminie, uczeń będzie uprawniony do korzystania ze stołówki szkolnej.

DOTYCZY KLAS 1-3.

Dzieci z klas 1-3 nie otrzymują karnetów obiadowych za opłacone obiady. Wychowawcy otrzymują informację od osoby rozliczającej płatności za obiady, które dzieci uprawnione są do korzystania ze stołówki. Nauczyciele doprowadzają do stołówki i sprawują opiekę nad uczniami, którzy uczęszczają na obiady.

DOTYCZY KLAS 4-8.
Uczniowie z klas 4-8 otrzymują karnety obiadowe za opłacone obiady. Obowiązkiem ucznia jest posiadanie niezniszczonego karnetu obiadowego i każdorazowe okazywanie dokumentu osobie kontrolującej wejście do stołówki szkolnej.

*JEŻELI UCZEŃ NIE POSIADA KARNETU OBIADOWEGO W POCZĄTKOWYCH DNIACH MIESIĄCA POMIMO UREGULOWANIA PŁATNOŚCI- OTRZYMA POSIŁEK. BARDZO PROSZĘ O PRZEKAZANIE DZIECIOM INFORMACJI, ŻE WSZELKIE NIEJASNOŚCI DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI WEJŚCIA I SKORZYSTANIA Z POSIŁKU NALEŻY ZGŁOSIĆ I WYJAŚNIĆ OSOBIE KONTROLUJĄCEJ KARNETY OBIADOWE. NIE POZOSTAWIAMY DZIECI BEZ OBIADU – WAŻNA JEST OBECNOŚĆ DZIECKA, ROZMOWA I WYJAŚNIENIE SPRAWY.

Przypominamy, że nieobecność dziecka na obiedzie można zgłaszać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres: obiady@sp35.szczecin.pl

Zgłoszenia rezygnacji korzystania z posiłków szkolnych można dokonywać najpóźniej do godziny 8:00 w dniu nieobecności dziecka na obiedzie. Nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zgłoszenie nieobecności dziecka na obiedzie jest podstawą do zmniejszenia odpłatności w kolejnym miesiącu
o kwotę za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu.
Koszt pojedynczego obiadu dla ucznia SP 35 wynosi: 5,00zł

Pytania dotyczące odpłatności za obiady proszę kierować na adres: obiady@sp35.szczecin.pl