Informacje dla rodziców uczniów z klas I-III korzystających systematycznie ( co miesiąc) ze stołówki szkolnej.

Bardzo proszę o zapoznanie się z informacjami ogólnymi. Właściwa kwota jaką należy uiścić za obiady w maju znajduje się w informacjach szczegółowych ( w zależności do jakiej klasy uczęszcza Państwa dziecko).

INFORMACJE OGÓLNE:
W marcu 2021 uczniowie klas I-III częściowo uczyli się w szkole, częściowo w domu.
marzec 2021:
– nauczanie stacjonarne: 1-19 marca; tj. 15 dni
– nauczanie zdalne: 22-31 marca; tj. 8 dni

Opłata za obiady w marcu 2021 wynosiła 115,00zł (23 x 5,00zł= 115,00zł).
Kwota za opłacone a niezrealizowane obiady w marcu 2021 wynosi 40,00zł (8 x 5,00zł=40,00zł). Kwota 40,00zł za niezrealizowane obiady w marcu 2021 zostaje przeniesiona na poczet obiadów, z których uczniowie skorzystają w kwietniu/maju 2021 ( w zależności do której klasy uczęszcza dziecko).

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
KLASA IA:
Uczniowie rozpoczęli naukę stacjonarną 26 kwietnia 2021 (5 x 5,00zł=25,00zł).
Opłata za wszystkie obiady w maju wynosi 100,00zł (20 x 5,00zł= 100,00zł).
Po uwzględnieniu nadpłaty z marca 2021 ( opłata za posiłki z kwietnia i maja pomniejszona o nadpłatę z marca )tj. : 25,00zł + 100,00zł – 40,00zł = 85,00zł
KWOTA DO WPŁATY ZA WSZYSTKIE OBIADY W MAJU 2021: 85,00

KLASA IB:
Uczniowie rozpoczną naukę stacjonarną 4 maja 2021.
Opłata za wszystkie obiady w maju wynosi 100,00zł (20 x 5,00zł= 100,00zł).
Po uwzględnieniu nadpłaty z marca 2021 ( opłata za posiłki w maju pomniejszona o nadpłatę z marca )tj. : 100,00zł – 40,00zł = 60,00zł
KWOTA DO WPŁATY ZA WSZYSTKIE OBIADY W MAJU 2021: 60,00

KLASA IC:
Uczniowie rozpoczną naukę stacjonarną 4 maja 2021.
Opłata za wszystkie obiady w maju wynosi 100,00zł (20 x 5,00zł= 100,00zł).
Po uwzględnieniu nadpłaty z marca 2021 ( opłata za posiłki w maju pomniejszona o nadpłatę z marca )tj. : 100,00zł – 40,00zł = 60,00zł
KWOTA DO WPŁATY ZA WSZYSTKIE OBIADY W MAJU 2021: 60,00 zł

KLASA ID:
Uczniowie rozpoczną naukę stacjonarną 4 maja 2021.
Opłata za wszystkie obiady w maju wynosi 100,00zł (20 x 5,00zł= 100,00zł).
Po uwzględnieniu nadpłaty z marca 2021 ( opłata za posiłki w maju pomniejszona o nadpłatę z marca )tj. : 100,00zł – 40,00zł = 60,00zł
KWOTA DO WPŁATY ZA WSZYSTKIE OBIADY W MAJU 2021: 60,00

KLASA IE:
Uczniowie rozpoczęli naukę stacjonarną 26 kwietnia 2021 (5 x 5,00zł=25,00zł).
Opłata za wszystkie obiady w maju wynosi 100,00zł (20 x 5,00zł= 100,00zł).
W okresie od 15 do 22 marca 2021 klasa była objęta kwarantanną.
W marcu 2021 uczniowie nie skorzystali z 13 obiadów ( 13 x 5,00zł = 65,00zł)
Po uwzględnieniu nadpłaty z marca 2021 ( opłata za posiłki z kwietnia i maja pomniejszona o nadpłatę z marca )tj. : 25,00zł + 100,00zł – 65,00zł = 60,00zł
KWOTA DO WPŁATY ZA WSZYSTKIE OBIADY W MAJU 2021: 60,00 zł

KLASA IF:
Uczniowie rozpoczęli naukę stacjonarną 26 kwietnia 2021 (5 x 5,00zł=25,00zł).
Opłata za wszystkie obiady w maju wynosi 100,00zł (20 x 5,00zł= 100,00zł).
Po uwzględnieniu nadpłaty z marca 2021 ( opłata za posiłki z kwietnia i maja pomniejszona o nadpłatę z marca )tj. : 25,00zł + 100,00zł – 40,00zł = 85,00zł
KWOTA DO WPŁATY ZA WSZYSTKIE OBIADY W MAJU 2021: 85,00 zł

KLASA IIA: Uczniowie rozpoczną naukę stacjonarną 4 maja 2021.
Opłata za wszystkie obiady w maju wynosi 100,00zł (20 x 5,00zł= 100,00zł).
Po uwzględnieniu nadpłaty z marca 2021 ( opłata za posiłki w maju pomniejszona o nadpłatę z marca )tj. : 100,00zł – 40,00zł = 60,00zł
KWOTA DO WPŁATY ZA WSZYSTKIE OBIADY W MAJU 2021: 60,00 zł

KLASA IIB:
Uczniowie rozpoczną naukę stacjonarną 4 maja 2021.
Opłata za wszystkie obiady w maju wynosi 100,00zł (20 x 5,00zł= 100,00zł).
W okresie od 2 do 5 marca 2021 klasa była objęta kwarantanną.
W marcu 2021 uczniowie nie skorzystali z 12 obiadów ( 12 x 5,00zł = 60,00zł)
Po uwzględnieniu nadpłaty z marca 2021 ( opłata za posiłki w maju pomniejszona o nadpłatę z marca )tj. : 100,00zł – 60,00zł = 40,00zł
KWOTA DO WPŁATY ZA WSZYSTKIE OBIADY W MAJU 2021: 40,00 zł

KLASA IIC:
Uczniowie rozpoczęli naukę stacjonarną 26 kwietnia 2021 (5 x 5,00zł=25,00zł).
Opłata za wszystkie obiady w maju wynosi 100,00zł (20 x 5,00zł= 100,00zł).
Po uwzględnieniu nadpłaty z marca 2021 ( opłata za posiłki z kwietnia i maja pomniejszona o nadpłatę z marca )tj. : 25,00zł + 100,00zł – 40,00zł = 85,00zł
KWOTA DO WPŁATY ZA WSZYSTKIE OBIADY W MAJU 2021: 85,00 zł

KLASA IID:
Uczniowie rozpoczną naukę stacjonarną 4 maja 2021.
Opłata za wszystkie obiady w maju wynosi 100,00zł (20 x 5,00zł= 100,00zł).
Po uwzględnieniu nadpłaty z marca 2021 ( opłata za posiłki w maju pomniejszona o nadpłatę z marca )tj. : 100,00zł – 40,00zł = 60,00zł
KWOTA DO WPŁATY ZA WSZYSTKIE OBIADY W MAJU 2021: 60,00 zł

KLASA IIE:
Uczniowie rozpoczęli naukę stacjonarną 26 kwietnia 2021 (5 x 5,00zł=25,00zł).
Opłata za wszystkie obiady w maju wynosi 100,00zł (20 x 5,00zł= 100,00zł).
Po uwzględnieniu nadpłaty z marca 2021 ( opłata za posiłki z kwietnia i maja pomniejszona o nadpłatę z marca )tj. : 25,00zł + 100,00zł – 40,00zł = 85,00zł
KWOTA DO WPŁATY ZA WSZYSTKIE OBIADY W MAJU 2021: 85,00 zł

KLASA IIF:
Uczniowie rozpoczęli naukę stacjonarną 26 kwietnia 2021 (5 x 5,00zł=25,00zł).
Opłata za wszystkie obiady w maju wynosi 100,00zł (20 x 5,00zł= 100,00zł).
Po uwzględnieniu nadpłaty z marca 2021 ( opłata za posiłki z kwietnia i maja pomniejszona o nadpłatę z marca )tj. : 25,00zł + 100,00zł – 40,00zł = 85,00zł
KWOTA DO WPŁATY ZA WSZYSTKIE OBIADY W MAJU 2021: 85,00 zł

KLASA IIIA:
Uczniowie rozpoczęli naukę stacjonarną 26 kwietnia 2021 (5 x 5,00zł=25,00zł).
Opłata za wszystkie obiady w maju wynosi 100,00zł (20 x 5,00zł= 100,00zł).
Po uwzględnieniu nadpłaty z marca 2021 ( opłata za posiłki z kwietnia i maja pomniejszona o nadpłatę z marca )tj. : 25,00zł + 100,00zł – 40,00zł = 85,00zł
KWOTA DO WPŁATY ZA WSZYSTKIE OBIADY W MAJU 2021: 85,00 zł

KLASA IIIB:
Uczniowie rozpoczęli naukę stacjonarną 26 kwietnia 2021 (5 x 5,00zł=25,00zł).
Opłata za wszystkie obiady w maju wynosi 100,00zł (20 x 5,00zł= 100,00zł).
Po uwzględnieniu nadpłaty z marca 2021 ( opłata za posiłki z kwietnia i maja pomniejszona o nadpłatę z marca )tj. : 25,00zł + 100,00zł – 40,00zł = 85,00zł
KWOTA DO WPŁATY ZA WSZYSTKIE OBIADY W MAJU 2021: 85,00 zł

KLASA IIIC:
Uczniowie rozpoczęli naukę stacjonarną 26 kwietnia 2021 (5 x 5,00zł=25,00zł).
Opłata za wszystkie obiady w maju wynosi 100,00zł (20 x 5,00zł= 100,00zł).
Po uwzględnieniu nadpłaty z marca 2021 ( opłata za posiłki z kwietnia i maja pomniejszona o nadpłatę z marca )tj. : 25,00zł + 100,00zł – 40,00zł = 85,00zł
KWOTA DO WPŁATY ZA WSZYSTKIE OBIADY W MAJU 2021: 85,00 zł

KLASA IIID:
Uczniowie rozpoczną naukę stacjonarną 4 maja 2021.
Opłata za wszystkie obiady w maju wynosi 100,00zł (20 x 5,00zł= 100,00zł).
Po uwzględnieniu nadpłaty z marca 2021 ( opłata za posiłki w maju pomniejszona o nadpłatę z marca )tj. : 100,00zł – 40,00zł = 60,00zł
KWOTA DO WPŁATY ZA WSZYSTKIE OBIADY W MAJU 2021: 60,00 zł

KLASA IIIE:

Uczniowie rozpoczną naukę stacjonarną 4 maja 2021.
Opłata za wszystkie obiady w maju wynosi 100,00zł (20 x 5,00zł= 100,00zł).
Po uwzględnieniu nadpłaty z marca 2021 ( opłata za posiłki w maju pomniejszona o nadpłatę z marca )tj. : 100,00zł – 40,00zł = 60,00zł
KWOTA DO WPŁATY ZA WSZYSTKIE OBIADY W MAJU 2021: 60,00 zł

Bardzo proszę o dokonanie płatności za obiady według wskazówek opisanych powyżej. Dodatkowe nieobecności ucznia na obiedzie, które zostały prawidłowo zgłoszone na adres: obiady@sp35.szczecin.pl również podlegają odliczeniu.