W związku z planowanym powrotem uczniów do szkoły w systemie hybrydowym uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej będą mogli spożywać posiłki w tych dniach kiedy będą realizować zajęcia w szkole.

Obowiązują wszystkie dotychczasowe wskazania reżimu sanitarnego: dystans, dezynfekcja, maseczka podczas przemieszczania się w stołówce szkolnej. Bardzo proszę o zapoznanie się z informacjami jaką należy uiścić wpłatę za obiady w maju w zależności od tego do której klasy uczęszcza Państwa dziecko.

KLASY: 4 A, 4B, 4C, 4D, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, 6H, 6I
Obiady w dniach: 17, 18, 19, 31 maja.
OPŁATA ZA POSIŁKI W MAJU: 4 X 5,00ZŁ= 20,00ZŁ

KLASY: 5A, 5B, 5C, 5D, 5E
Obiady w dniach: 20, 21, 24, 31 maja.
OPŁATA ZA POSIŁKI W MAJU: 4 X 5,00ZŁ= 20,00ZŁ

KLASY: 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G
Obiady w dniach: 20, 21, 24, 28, 31 maja.
OPŁATA ZA POSIŁKI W MAJU: 5 X 5,00ZŁ= 25,00ZŁ

KLASY: 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F
Obiady w dniach: 28, 31 maja.
OPŁATA ZA POSIŁKI W MAJU: 2 X 5,00ZŁ= 10,00ZŁ

Bardzo proszę  o dokonywanie wpłat według wskazówek podanych powyżej.

Informujemy, iż odpłatność za obiady przyjmowana jest tylko i wyłącznie drogą elektroniczną w formie przelewów na konto szkoły (okienko kasowe jest nieczynne).

Wpłaty należy dokonywać na następujące dane:
Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II
ul. Świętoborzyców 40
71-665 Szczecin
nr rachunku bankowego 87 1020 4795 0000 9902 0278 2779

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz okres za jaki dokonywana jest wpłata, np.: JAN KOWALSKI KLASA 2 A-OBIADY LISTOPAD 2020.

Bardzo proszę pamiętać o podaniu imienia, nazwiska i klasy do której uczęszcza dziecko, ponieważ brak danych uniemożliwia przypisanie wpłaty za obiady dla danego ucznia ( nie zawsze dziecko posiada takie same nazwisko jak rodzic, dodatkowo niektóre nazwiska w szkole powtarzają się i utrudniona jest wówczas weryfikacja wpłat).

Uprzejmie informuję, że uczniowie klas 4-8 systematycznie uczęszczający do stołówki szkolnej ostatni raz spożywali obiad w szkole 23.10.2020.

Nadpłata (w wysokości 25,00zł) za niezrealizowane a opłacone posiłki w terminie 26-30 października 2020 została przekazana na Państwa konta pod koniec grudnia 2020.

Jeżeli mają Państwo pytania/wątpliwości dotyczące płatności za obiady bardzo proszę o informacje na adres e-mail: obiady@sp35.szczecin.pl

Z poważaniem
Dorota Gorwa
intendent