Informujemy, iż odpłatność za obiady przyjmowana jest tylko i wyłącznie drogą elektroniczną w formie przelewów na konto szkoły (okienko kasowe jest nieczynne).

Opłata za obiady w marcu 2021 wynosi 115,00zł (23×5,00zł=115,00zł).
Koszt pojedynczego obiadu dla ucznia SP 35 wynosi: 5,00zł Wpłatę za obiady w marcu 2021 należy dokonać do końca lutego 2021. Wpłaty należy dokonywać na następujące dane:
Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II
ul. Świętoborzyców 40
71-665 Szczecin
nr rachunku bankowego 87 1020 4795 0000 9902 0278 2779

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz okres za jaki dokonywana jest wpłata, np.: JAN KOWALSKI KLASA 2 A-OBIADY MARZEC 2021.

Bardzo proszę pamiętać o podaniu imienia, nazwiska i klasy do której uczęszcza dziecko, ponieważ brak danych uniemożliwia przypisanie wpłaty za obiady dla danego ucznia ( nie zawsze dziecko posiada takie same nazwisko jak rodzic, dodatkowo niektóre nazwiska w szkole powtarzają się i utrudniona jest wówczas weryfikacja wpłat).

Przypominamy, że nieobecność dziecka na obiedzie można zgłaszać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres: obiady@sp35.szczecin.pl. Zgłoszenia rezygnacji korzystania z posiłków szkolnych można dokonywać najpóźniej do godziny 8:00 w dniu nieobecności dziecka na obiedzie. Nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenie nieobecności dziecka na obiedzie jest podstawą do zmniejszenia odpłatności w kolejnym miesiącu o kwotę za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu. Jeżeli zgłaszali Państwo nieobecności dziecka na obiedzie w lutym 2021 wówczas proszę pomniejszyć  wpłatę za obiady w marcu 2021 o kwotę za niewykorzystane posiłki (ale tylko zgłoszone!!!) z wyszczególnieniem  w tytule przelewu za jakie dni została pomniejszona wpłata.

Pytania dotyczące odpłatności za obiady proszę kierować na adres: obiady@sp35.szczecin.pl