Informujemy, iż odpłatność za obiady przyjmowana jest tylko i wyłącznie drogą elektroniczną w formie przelewów na konto szkoły (okienko kasowe do wpłat gotówkowych jest nieczynne).

Informacje dotyczące wpłat za obiady tj. kwoty płatności za posiłki w danym miesiącu oraz aktualny jadłospis są dostępne na stronie internetowej: https://sp35.szczecin.pl/stolowka (zakładka: O SZKOLE→ STOŁÓWKA SZKOLNA).

Wpłaty należy dokonywać na następujące dane:
Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II
ul. Świętoborzyców 40
71-665 Szczecin
nr rachunku bankowego 87 1020 4795 0000 9902 0278 2779

Koszt pojedynczego obiadu dla ucznia SP 35 wynosi: 5,00zł (cena obejmuje: zupę, II danie, deser, kompot).

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz okres za jaki dokonywana jest wpłata, np.: JAN KOWALSKI KLASA 2A – OBIADY WRZESIEŃ 2021.
Bardzo proszę pamiętać o podaniu w tytule przelewu: imienia, nazwiska i klasy do której uczęszcza dziecko, ponieważ brak danych uniemożliwia przypisanie wpłaty za obiady dla danego ucznia ( nie zawsze dziecko posiada takie same nazwisko jak rodzic, dodatkowo niektóre nazwiska w szkole powtarzają się i utrudniona jest wówczas weryfikacja wpłat).

Wpłaty należy dokonywać na dwa dni robocze przed rozpoczęciem żywienia, aby mieć pewność wpływu środków na rachunek bankowy ( np. wpłaty za obiady za październik 2021 należy uregulować do 29 września 2021).

OPŁATA ZA WSZYSTKIE OBIADY W PAŹDZIERNIKU 2021  WYNOSI 105,00ZŁ.

 (21 x 5,00zł= 105,00zł).

Po dokonaniu wpłaty na konto szkoły w wyznaczonym terminie, uczeń będzie uprawniony do korzystania ze stołówki szkolnej.

DOTYCZY KLAS 1-3.
Dzieci z klas 1-3 nie otrzymują karnetów obiadowych za opłacone obiady. Wychowawcy otrzymują informację od osoby rozliczającej płatności za obiady, które dzieci uprawnione są do korzystania ze stołówki. Nauczyciele doprowadzają do stołówki i sprawują opiekę nad  uczniami, którzy uczęszczają na obiady.

DOTYCZY KLAS 4-8.
Uczniowie z klas 4-8 otrzymują karnety obiadowe za opłacone obiady. Obowiązkiem ucznia jest posiadanie niezniszczonego karnetu obiadowego i  każdorazowe okazywanie dokumentu osobie kontrolującej wejście do stołówki szkolnej.

Nieobecność dziecka na obiedzie można zgłaszać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres: obiady@sp35.szczecin.pl

Zgłoszenia rezygnacji korzystania z posiłków szkolnych można dokonywać najpóźniej do godziny 8:00 w dniu nieobecności dziecka na obiedzie. Nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenie nieobecności dziecka na obiedzie jest podstawą do zmniejszenia odpłatności w kolejnym miesiącu o kwotę za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu.


ZGŁOSZENIE WYCHOWAWCY NIEOBECNOŚCI DZIECKA W SZKOLE NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z ODWOŁANIEM OBIADU !!!

Pytania dotyczące odpłatności za obiady prosimy kierować na adres: obiady@sp35.szczecin.pl