Szanowni Państwo,

wspólnie z Radą Rodziców podjęliśmy decyzję o wdrożeniu od początku 2022 roku systemu informatycznego  “jemwszkole.pl”

System wspomaga zakup, odwoływanie i rozliczanie obiadów dla uczniów. Wyboru systemu dokonało prezydium Rady Rodziców po dokonaniu oceny rożnych programów.

System jemwszkole.pl pozwala na samodzielne dokonywanie przez Państwa zakupu posiłków, odwoływanie obiadów z powodu nieobecności dziecka w szkole, sprawdzanie czy dziecko było na obiedzie oraz dokonywanie płatności uwzględniających nadpłaty z poprzednich okresów i sprawi, że będą mieli Państwo pełną kontrolę nad rozliczaniem swoich płatności.

Operator za dokonywanie przelewów natychmiastowych (jedynych obsługiwanych w aplikacji) pobierze od Państwa 1% wartości przelewu.

Jeśli do tej pory nie korzystali Państwo z obiadów przygotowywanych w naszej stołówce, a chcieliby Państwo dziecko aby rozpoczęło korzystanie ze stołówki proszę przesłać e-mail w tej sprawie na adres d.wojcik@sp35.szczecin.pl

Poniżej załączam instrukcję do logowanie do systemu

Smacznego!
Iwona Sobczyńska
dyrektor szkoły

Obsługa systemu JemWSzkole.pl – Instrukcja dla rodziców

Pierwsze logowanie

 1. Na podany przez Państwa (podczas rekrutacji lub później wychowawcy klasy) adres e-mail otrzymali lub otrzymają Państwo wiadomość od JemWszkole.pl z danymi do pierwszego logowania w systemie tzn. login oraz tymczasowe hasło.  Loginem do Państwa konta nie jest adres email tylko fraza, którą otrzymają Państwo w wiadomości startowej (np. rodzic11589).
 2. Wiadomość startowa, może trafić do sekcji SPAM w skrzynce email. Gdy ją Państwo odnajdą należy upewnić się, że zaznaczona została opcja; to nie jest SPAM (by nie mieć problemów z późniejszą komunikacją.)
 3. Proszę zachować na poczcie email wiadomość startową od Jem W Szkole, aby zawsze móc ją odnaleźć.
 4. Z aplikacji można korzystać za pomocą przeglądarki internetowej na smartphonie, tablecie lub komputerze z dostępem do internetu pod adresem app.jemwszkole.pl. Korzystając ze smartphon’ów zdecydowanie wygodniej obsługuje się aplikację trzymając telefon w pozycji poziomej.
 5. Podczas pierwszego logowania do systemu proszę podać hasło tymczasowe, a następnie nadać nowe hasło do swojego konta w systemie.
 6. Proszę zapoznać się z krótkimi video-instrukcjami w dziale “INSTRUKCJE”, by z łatwością korzystać z aplikacji Jemwszkole.pl.
 7. Już mogą Państwo dokonywać zakupu posiłków dla swoich dzieci!

Dodawanie numeru chipa (brelok lub karta) do konta dziecka

 1. Dziecko otrzyma 10 stycznia w szkole breloczek z chipem i wygrawerowanym na nim 10-cio cyfrowym numerem identyfikacyjnym.
 2. Po zalogowaniu się na swoje Konto w aplikacji proszę przejść do zakładki “TWOJE DANE”; tam wpisać numer identyfikacyjny chipa do wybranego dziecka – wpisując 10-cio cyfrowy numer w polu “KARTA” przy wybranym dziecku i kliknąć przycisk “ZAPISZ”.
 3. Odtąd Państwa dziecko może odbierać posiłki za pomocą breloczka.

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej przy wykorzystaniu aplikacji jemwszkole.pl

 1. Proces zakupu, wydawania i rozliczania posiłków przebiega z wykorzystaniem systemu elektronicznego – aplikacja „Jem w szkole”.
 2. Do wydania posiłku upoważnia brelok z jednostkowym numerem, którym identyfikuje się osobę uprawnioną przy odbiorze posiłku. Pierwszy brelok dziecko otrzymuje za darmo. Smycze do breloków zakupiła Rada Rodziców
 3. Rodzic otrzymuje login i hasło do ww. aplikacji.
 4. Brelok użytkowany jest przez cały okres korzystania z posiłków w stołówce szkolnej. Obowiązkiem jego posiadacza jest odpowiednie zabezpieczenie go przed utratą i zniszczeniem.
 5. Utratę lub zniszczenie breloka uczeń zgłasza bezzwłocznie w sekretariacie uczniowskim a następnie rodzic za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres i.bartczak@sp35.sczecin.pl, aby zapobiec wydaniu posiłku osobie nieuprawnionej. Koszt zakupu nowego breloka to kwota10 zł wpłacona na konto Rady Rodziców Nr rachunku bankowego: 86 1240 3813 1111 0011 0167 9414
 6. W przypadku utraty lub zniszczenia breloka, Intendent po zidentyfikowaniu osoby uprawnionej, zezwala na wydanie jej posiłku wyłącznie w dniu zdarzenia. W celu dalszego korzystania z wykupionych posiłków należy zakupić nowy brelok.
 7. Zamówień i opłat za posiłki dokonuje się w miesiącu poprzedzającym rozpoczęciem korzystanie ze stołówki na dwa dni robocze przed rozpoczęciem korzystania ze stołówki w kolejnym miesiącu. Wyjątek stanowi styczeń 2022 – wpłaty przyjmowane są do 10 stycznia do 8.00 rano. Po tym terminie zakup obiadów jest możliwy wyłącznie z tygodniowym wyprzedzeniem, liczonym od dnia zakupu.
 8. Poprzez aplikację „Jem w szkole” dokonuje się zamówienia posiłków, opłaca się ich koszt, zgłasza nieobecności w danym dniu na posiłku oraz składa rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej. Adres strony do zalogowania: https://app.jemwszkole.pl/.
 9. Odpisu za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym.
 10. Zgłoszenie nieobecności dziecka na posiłkach należy zgłosić przez aplikację „Jem w szkole” do godziny 8:00 w dniu nieobecności na posiłku. W takim przypadku przysługuje częściowy zwrot opłaty miesięcznej wyliczonej proporcjonalnie do liczby dni nieobecności.
 11. Zgłoszenie nieobecności dziecka po godzinie 8:00 w dniu nieobecności na posiłku nie jest liczone do odpisu za niewykorzystany posiłek.
 12. W przypadku planowanej w szkole wycieczki, wyjścia do kina, zawodów – wychowawca oddziału, trener lub inny nauczyciel mają obowiązek ustalić dzień wcześniej z Intendentem szkoły godzinę spożywania posiłku (obiadu).
 13. W przypadku całkowitej rezygnacji z posiłku z powodu wycieczki wychowawca zgłasza nieobecność całej klasy najpóźniej tydzień przed planowaną wycieczką.
 14. Nieuzasadniona i niezgłoszona nieobecność na posiłku nie stanowi podstawy do zwrotu kosztów za niewykorzystany posiłek.
 15. Szczegółowe zasady korzystania ze stołówki szkolnej reguluje odrębny dokument – „Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej”.
 16. W przypadku problemów technicznych z obsługą aplikacji „Jem w szkole” należy skontaktować się ze Szkołą pisząc na adres d.wojcik@sp35.szczecin.pl